Keuringen

Goedgekeurd aan het werk

Om de staat van uw laad-, los- of hijswerktuig te beoordelen en om te voldoen aan de wettelijke eisen verricht Vlarotech keuringen voor uw autolaadkranen, haakarmsystemen en containersystemen. Tijdens de keuring wordt uw kraan technisch en constructief geïnspecteerd. Ook de elektrische beveiliging wordt getest, het hydraulische systeem en de bewegende delen worden gecontroleerd en we voeren een praktijklasttest uit. Vlarotech heeft diverse geijkte gewichten om de kranen te testen. Daarnaast kunnen we containersystemen tot en met 30 ton testen.

TVCT-keuring voor hijswerk

Heeft u een machine die ingezet wordt voor algemene hijswerkzaamheden? Dan moet deze naast de jaarlijkse keuring die Vlarotech voor u uitvoert, tweejaarlijks gekeurd worden door een TVCT (Toezicht Certificatie Verticaal Transport)-erkende onafhankelijke keuringsinstantie.

Bewijs van keuring

Wanneer Vlarotech uw autolaadkraan, haakarmsysteem of containersysteem volledig goedgekeurd heeft, tekenen we aan de hand van een ingevuld inspectierapport het kraanboek. In het geval van schadeafhandeling met uw verzekeringsmaatschappij is het inspectierapport van belang. Ook de keuringssticker is een zichtbaar bewijs dat uw kraan of haakarm is goedgekeurd en dat de techniek volgens de veiligheidsnormen functioneert.

* Aangezien de keuring jaarlijks terugkeert, is het gebruikelijk deze te combineren met het periodieke onderhoud.

Geen categorieën gevonden.